Параграф22 Daily

§22 Новини

Банката на Русия: Кога едно дете може да си открие банкова сметка?

Деца на възраст между 14 и 18 години могат да си откриват банкови сметки, но за това изисква писмено съгласие от родител или настойник. Това се посочва в публикуваното информационно писмо на Банката на Русия. „Кредитните институции трябва да вземат предвид, че дете на възраст между 14 и 18 години може да открива сметки само с писменото съгласие на своите родители, осиновители или настойници“, отбелязва пресслужбата на регулатора.

В същото време, като общо правило, непълнолетните на възраст между 14 и 18 години извършват сделки с писмено съгласие на своите законни представители, но те имат право да открият депозит сами. Гражданският кодекс обаче не посочва сключването на договор за банкова сметка сред транзакциите, които непълнолетните могат да извършват без съгласието на техните родители, осиновители и попечители, съобщава още Централната банка на Русия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във