Параграф22 Daily

§22 Новини

Басейнова дирекция - Варна провери сигнал за източване на язовир "Дибич"

Експерти от Басейновата дирекция "Черноморски район" /БДЧР/ - Варна извършиха проверка по сигнал за източване на водите на яз. "Дибич", в землището на едноименното шуменско село, съобщават от дирекцията. По време на проверката е извършен обход на язовира и е установено, че нивото на водата е на кота "мъртъв обем" от шахтата, водоизточникът не е напълно празен, но продължава изпускане на водоема, през основния изпускател.

За извършеното изпускане, без предварително уведомяване на компетентните органи, на изпълнителя ще бъде съставен акт по Закона за водите.

В Басейновата дирекция "Черноморски район" няма постъпили уведомления за преместване на риба в други водоеми заради изпускането на водите в язовира. Дейностите, свързани с разрешаване, контрол на риболова, както и прехвърляне на риба при изпразване на водоеми, са от компетентността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, която е информирана за предприемане на дейности по компетентност, допълват от БДЧР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във