Параграф22 Daily

§22 Новини

Бенефициент по програма за развитие на селските райони отива на съд за неверни сведения с цел получаване на над 380 000 лева

Обвиняемата В.С. представлявала ЕТ „М. - В. С.“ Фирмата била бенефициент по мярка „Разнообразие на неземеделски дейности“ от програмата за развитие на селските райони за изграждане на обект „Семеен хотел в с. Рабиша, община Белоградчик“. В заявление за подпомагане, подадено в Държавен фонд „Земеделие“ – Видин (ДФЗ), В. С. декларирала, че през предходната стопанска година били реализирани доходи от продажба на земеделска продукция (домати и пипер) в размер на 7560 лева.

В рамките на извършената проверка от страна на ДФЗ, бенефициентът бил уведомен, че към заявлението не са представени разходно - оправдателни или приходни документи, доказващи доходи от производство на тази продукция. В 10-дневен срок съответните документи следвало да бъдат представени. В противен случай проектът, за който кандидатства, не би получил одобрение или финансовата помощ щяла да бъде намалена.

За да изпълни изискванията В. С. представила в ДФЗ 15 броя протоколи, подписани от нея като продавач и различни купувачи на домати и пипер от Видин, град Дунавци и селата Ново село и Градец. Въз основа на подаденото заявление за подпомагане, както и представените впоследствие коригиращи документи, между бенефициента - обвиняемата В. С., и Държавен фонд „Земеделие“ бил сключен договор. По него й били изплатени средства в размер на 384 076,99 лева, от тях 80 % са предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалата част е национално съфинансиране.

През 2019 г. от Г Д „Национална полиция“ е била извършена проверка на сключения договор между ДФЗ и бенефициента - обвиняемата В. С. Резултатът от нея е бил докладван във Върховна касационна прокуратура.

По указания на Окръжна прокуратура - Монтана била извършена съвместна проверка от ОД МВР - Монтана и от ОД МВР - Видин. Установено е, че част от подадените от обвиняемата протоколи не са подписани от лицата, посочени в тях като купувачи на земеделската продукция. В хода на образуваното досъдебно производство те категорично заявили, че нито ги подписвали, нито закупували от В.С. земеделска продукция.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във