Параграф22 Daily

§22 Новини

Без нито едно изказване парламентът прие доклада на Лозан Панов за дейността на съдилищата през 2019 г.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов отчете проблема с натовареността на съдилищата, но освен това, определи като агресивна медийната среда, в която работят магистратите: „За поредна година данните за натовареността сочат, че е значителна неравномерността на натоварването на съдилищата в страната, както между отделните съдебни инстанции, така и между звена от едно и също ниво“.

Панов не спести критиките си към депутатите: „Продължи тенденцията да бъдат внасяни в НС спешно, без обсъждане с обществеността и магистратите, на законопроекти в резултат на трагични инциденти и под натиска на общественото мнение“.

Той акцентира и върху средата, в която работят магистратите. „Колегите са подлагани на безпрецедентни атаки в пълно противоречие с принципите на етичния кодекс на медиите. Много често, координирани с изявления и действия на представители на другите власти, министърът на правосъдието и по този начин методично да бъде ликвидирана независимостта на съда“.

Докладът бе приет без нито едно изказване. По този начин премина и приемането на годишния доклад и на административните съдилища. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във