Параграф22 Daily

§22 Новини

Без санкции за онези адвокати, които уговарят хонорари под минимума

Уговарянето на адвокатско възнаграждение, което е под минималното предвидено в наредбата на Висшия адвокатски съвет, вече няма да е дисциплинарно нарушение. Това предвижда проект за промени в Закона за адвокатурата (ЗА), внесен от председателя на правната комисия в парламента Анна Александрова и депутатите Иглика Иванова-Събева, Емил Димитров и Симеон Найденов, сочи Лекс. Засега законът предвижда, че е дисциплинарно нарушение „уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа освен в случаите, когато в този закон и в наредбата е предвидена такава възможност“.

Депутатите предлагат точката да отпадне от закона, но в същото време въвеждат по-общо формулирана предпоставка за образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат. Според проекта това ще става и при „неизпълнение на други задължения, предвидени в този закон, в Етичния кодекс на адвоката, в актовете на Висшия адвокатски съвет или в решенията на органите на адвокатската колегия“.

Въпросът как да се променят правилата за определянето правила на минималните възнаграждения е висящ от 2017 г., когато Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви, че в сегашния им вид могат да ограничат конкуренцията, защото се определят от самата гилдия и са задължителни за съда. Само преди месец тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени едно от последните увеличения на минималните адвокатски хонорари, въведени през 2014 г. в Наредба №1. Решението на ВАС обаче не засегна основния въпрос за критериите, по които трябва да се определят минималните възнаграждения, а съдът отмени наредбата, защото не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове, свързани с публикуване на проекта за обществено обсъждане.

Решението на въпроса, предложено от ВАдС и възприето в проектозакона на депутатите е, че при приемането на наредбата, съветът ще зачита обществения интерес, качеството и достойнството на адвокатската дейност.

„Висшият адвокатски съвет приема наредбата по ал.2 въз основа на функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвокат“, е другото предложено изменение в чл. 36 от ЗА, което дава насоки за изискваните от СЕС критерии за определяне на минималните хонорари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във