Параграф22 Daily

§22 Новини

Безхаберие: Тромави конкурси блокират работата на Апелативния съд във Велико Търново

„За пръв път се наложи да се командироват съдии от други градове в Апелативния съд поради недостиг на кадри. Тромавите конкурсни процедури бавят назначенията и в момента от 17 съдии по щат работят 11. От година чакаме конкурсите и вече се надяваме до края на тази година да има поне 4 попълнения”, каза на брифинг вчера председателят на Апелативния съд Янко Янев. На бюрото му бе и отчетният доклад от 386 страници, сочи  вестник "Борба".

По традиция той единствен от съдебните и прокурорските шефове в областта кани медиите, след като приключи годишното събрание за свършеното през предходната година. Сега то е било на 19 април в Арбанаси и гостите от столицата са дали добри оценки за свършеното. Апелативният съдебен председател сподели още, че повечето кандидати за местата са от Окръжния съд в старата столица, което автоматично ще създаде кадрови проблем и там.

През последните години се запазва висок брой дела и това съвпада със сериозните кадрови промени в съдийския състав, свързани с пенсионирането на голям брой магистрати. При тази своеобразна смяна на поколенията си тръгват магистратите, които преди 20 години са създали на практика Апелативния съд, каза още Янко Янев. Според него сега съществуващата система за провеждане на конкурси е твърде сложна и тромава, за да съумее да отговори адекватно на този голям брой освобождаващи се щатове и това доведе до едно драстично увеличение на натовареността на съдиите в Апелативен съд, които се налага да работят с все по-намален състав с всяка изминала година. Висшият съдебен съвет вече имал предложение до Народното събрание за промени в системата на провеждане на конкурси в съдебната система, но засега нямало развитие на проблема.

Великотърновският апелативен съд е втори по натовареност в страната след този в София. Тук през м.г. средно на месец един съдия е гледал по над 10 дела. Всички разгледани дела са били 1617, по които са се провели 675 съдебни заседания, решили са общо 1383 дела, от които 1185 в тримесечен срок, или 86%, като са се произнесли с акт по същество по 1331 дела. По отношение на наказателните дела тези показатели също са много добри, като от разгледаните общо 521 наказателни дела през годината са свършени 479, от които 427 или общо 89% са приключени в тримесечен срок.

„Сами виждате, че дори в сериозно намален състав съдиите са съумели да работят, без да правят никакви компромиси по отношение на срочността и качеството на постановените актове…“, подчерта още съдия Янев. В Апелативния съд са постъпили за разглеждане общо 102 въззивни наказателни дела от общ характер. От Окръжен съд – Велико Търново, са постъпили 14 такива дела.

Любопитно обстоятелство е, че 11 от всичките 14 са образувани по протести на прокуратурата. 77 дела са гледани по молби за условно предсрочно освобождаване на осъдени лица, а 99 – по искания за взимане или изменяне на мерки за неотклонение. През годината са образувани и шест дела по молби за разпити на свидетели чрез видеоконферентна връзка от съдилищата на територията на ЕС.

Значително се увеличават делата по искове за непозволено увреждане, както и на тези за заплащане на обезщетение за неизпълнение на договорни задължения. Намаление се отчита при делата по ЗОДОВ, които са били 21. Намалели са и делата по несъстоятелност на търговски дружества, което би трябвало да означава стабилизиране на икономиката ни. Бум има на дела по кодекса за застраховане за обезщетение след катастрофи. Това се дължи на промяна в подсъдността на тези казуси, които от месеци се гледат в  апелативните съдилища, а не в столицата.

Според Янко Янев от три години успешно действа и електронното правосъдие в Апелативния съд, което бе въведено за пръв път в страната при нас. През миналата година всичките 20 районни съдилища в петте окръга на апелативния район са имали за разглеждане общо 65 960 дела. Най-висока действителна натовареност в целия апелативен район е имал Районен съд – Свищов, където един съдия средно е разглеждал по 52 дела на месец, стана ясно още на пресконференцията вчера.

Facebook logo
Бъдете с нас и във