Параграф22 Daily

§22 Новини

Безобразие: Да чакаш правосъдие 30 години

Дело за делба на дворно място с две еднофамилни къщи в гр. София, продължило повече от 30 години, е най-продължителното производство, констатирано от Инспектората към Висишя съдебен съвет при поредната проверка на 128 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие.

Делото за делба е образувано през 1985 година. Само че пострадалите не могат да искат обезщетение за целия период от време, тъй като Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС) е в сила по отношение на Република България от 07.09.1992 година. Така забавата, за която държавата ще плаща обезщетение, е "само" 26 години.

Делбата е производство, което тече на две фази - първо се определя между кого и какво ще се поделя, а после имуществото се разпределя между съсобствениците.

Първата фаза по това "брадато дело" е продължила 6 години в Софийския районен съд. Въпросните пет петилетки, че и повече, за които сега се иска обезщетение за забава, са били посветени изцяло на втората фаза.

Според ИВСС причините тя да отнеме толкова време, са първо лоша организация и проблеми с призоваването на страните. По делото са били насрочени 20 съдебни заседания, като 18 от тях са отложени, поради нередовно призоваване на страни по делото.

И второ - по-същественото забавяне е предизвикано и от изгубване на решението по допускане на делбата и последвалото го производство по възстановяването му.

Делото за възстановяване на загубеното решение е постъпило в Софийски градски съд на 07.10.1999 година, а е приключило на 27.01.2005 година, когато на всичкото отгоре съдът е отказал да възстанови решението по делото, защото липсали данни за индивидуализиране на делбените имоти. След това пътят на съобщенията за това съдийско решение е отнел три години - просто защото междувременно някои от участниците в производството не дочакали края му и междувременно се споминали, та се наложило да се издирват наследниците им. Едва през ноември 2009 г. делото е изпратено на ВКС, който през юни 2010 г. потвърждава отказа на Софийски градски съд.

Тогава делото е изпратено на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия, само че никой не обяснил какви трябва да са те, след като с отказа на съда да възстанови изгубеното решение производството по делбата практически било забито в глуха линия. През юли 2011 г. Софийски районен съд пита СГС какво да прави, тъй като с отказа на съда по молбата за възстановяване на решението, то се оказва образувано пред първоинстанционния съд във фазата по втората фаза на делбата, без по него да съществува реално решение за допускането й от първата фаза. И СГС решава, че трябва пак да се започне дело за възстановяване на съдебното решение по делото за делба, което е приключило с решение от 14.07.2015 година.

Така възстановяването на изгубеното съдебно решение отнема общо 16 години. И едва след приключването на това производство (през 2015 г.) делото е върнато обратно на СРС, за да се разпредели имуществото.

А сега хората, завъртени без вина в тази безумна съдебна въртележка, търсят обезщетение от държавата. Дали ще се спогодят с правосъдното министерство за максимлно възможната сума (10 000 лева), която може да им се плати без съд, зависи само от тяхната добра воля. Защото ако решат, може да заведат иск срещу държавата за далеч по-висока сума.

Това е само един от случаите в поредната "сводка" от ИВСС, която струва между 200 и 300 000 лева на данъкоплатците на всеки три месеца. От общо 128 заявления за обезщетяване на последиците от бавното правосъдие, подадени  за периода  1 януари - 31 март 2019 г., 87 са основателни, отчитат от ИВСС. И добавят, че 30 от производствата са по наказателни, а 57 - по граждански, търговски и административни дела.

Отчетът по глава трета "а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 януари - 31 март 2019 г., може да се прочете на интернет страницата на ИВСС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във