Параграф22 Daily

§22 Новини

Безспорната функция на правосъдието е да защитава правата на хората

Безспорната функция на правосъдието е да защитава правата на хората, като едно от основните права по конвенцията е разглеждане на всяко дело, в разумен срок, от независим и безпристрастен съд. Това каза Теодора Точкова, главен съдебен инспектор към инспектората на ВСС, по време на Втория форум за правосъдие и права на човека, който се провежда в София.

"Разглеждането на делата в разумен срок следва да бъде цел на всяка магистратура, респективно цел на всеки отделен магистрат. До колкото правомощие на Инспектората е да съблюдава за спазване на законоустановените и разумни срокове за разглеждане и приключване на делата и преписките на прокурорите и следователите, намирам за особено значими усилията на НИП за провеждане на обучения в областта на защитата на правата на човека" обясни Точкова.

По думите ѝ, прекомерната продължителност на наказателни и граждански дела, вреди много на съдебната система и подронва доверието в правосъдната дейност. "Това е така, защото хората очакват не само качествено, но и навременно правосъдие. Дори и най-доброто и най-правилното решение, ако е постановено извън разумните срокове, става ненужно. Вярна е максимата, че забавеното правосъдие липса на такова" допълни Точкова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във