Параграф22 Daily

§22 Новини

БХК отправи 10 въпроса към Иван Гешев

Адвокат Адела Качаунова, директор на Правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК), изпрати до Висшия съдебен съвет становище относно кандидата за следващ главен прокурор на Република България, г-н Иван Гешев. Това становище адв. Качаунова даде, упражнявайки правото на БХК по чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Съгласно становището качеството на процедурата е ниско. Това е така на първо място поради самия факт на номиниране на един-единствен кандидат за поста, което не може да гарантира качество на избора и оставя съмнения за прозрачността му. На второ място тази оценка е обоснована с ниското обществено доверие към процедурата и кандидата, принос за което има институционалното поведение до момента — както стремежът кандидатът да е само един и без конкуренция, така и необичайната активност по предоставяне на становища в негова подкрепа от страна на субекти, които не са имали пресечни точки с него, а и нямат право да предоставят становища съгласно чл. 173, ал. 8 от ЗСВ, а именно — редица органи на съдебната и на изпълнителната власт.

По отношение на кандидата становището е, че той не демонстрира познаване или зачитане на основните принципи на правото, на конституционното право и на правата на човека. Освен това той публично е демонстрирал подигравателно отношение към гражданските организации, работещи за защита правата на човека.

Въпросите, които БХК иска ВСС да постави на изслушването на г-н Гешев, са насочени към изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата Колеви срещу БългарияВеликова срещу БългарияЛенев срещу България и Димитър Митев срещу България; изпълнението на задължението на главния прокурор да охранява разделението на властите; намаляване на осъдителните присъди за вреди, причинени от прокуратурата; за възможността за съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство; за изпълнението на изискванията на Стокхолмските директиви на ЕС; както и за борбата срещу престъпленията, мотивирани от предразсъдъци („престъпленията от омраза“). 

Въпросите на БХК са свързани както с правомощията на главния прокурор, така и с изказвания на самия Иван Гешев:

-  Ще работи ли за въвеждането на механизъм за търсене на отговорност на главния прокурор; 

-  Смята ли, че е необходима реформа в структурата и/или в правомощията на държавното обвинение; 

-  Какво е виждането му за разделението на властите;

-  Как ще преодолее тенденцията за увеличаване броя на съдебните дела срещу прокуратурата;

-  Смята ли, че трябва да бъде въведен съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство;

-  Какви според него промени в законодателството или в практиката са необходими  за качествено разследване на престъпленията от омраза. 

БХК е първата неправителствена организация, която огласява въпросите си към Иван Гешев. Срокът за това изтича на 16-и октомври, а ВСС е задължен да ги публикува на сайта си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във