Параграф22 Weekly

§22 Новини

Бившите британски колонии успяват значително по-добре

Африканските страни, които са се намирали под британско колониално владичество се развиват много по-успешно и значително по-бързо от африканските страни, които са били колони ина Франция, Италия, Португалия или други европейски държави. Това е изяснил социален изследовател от Того. Неговата научна статия е публикувана в научното списание International Journal of Education , Economics and Development.


Социологът стигнал до този извод след като анализирал иконометрическите данни на 47 африкански страни за последните 15 години. Особено изявено е било превъзходството на бившите британски колонии в научно-техническата сфера - те значително по-често от останалите участват в иновационни проекти, а сред техните жители хората с висше образование се срещат на порядок по-често отколкото другаде из Черния континент.


В същото време престъпността сред англоговорящите африканци е в пъти по-ниска отколкото сред френскоговорящите, което се обяснява както с по-високия им жизнен стандарт, така и с изграденото у тях уважение към закона и подчинение на правосъдната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във