Параграф22 Daily

§22 Новини

Бизнесдама от Бургас осъдена за продажба на ментета, фирмата й е глобена с 244 хил.лева

Бургаският апелативен съд потвърди имуществена санкция за търговско дружество в размер на 244 033,30 лв, представляваща облага от извършено от управителя на дружеството престъпление против интелектуалната собственост.

На 30 юни 2015., в гр. Бургас, в търговски обекти, стопанисвани от „Авангард 2003“ ЕООД – магазин за слънчеви очила и магазин за GSM аксесоари и складово помещение била извършена проверка от служители на ОД на МВР – Бургас. В хода на проверката в помещенията на дружеството били намерени множество вещи, които представлявали имитация на стоки със защитени марки. При проверката се установило, че търговското дружество не притежавало документи, удостоверяващи права за продажба на въпросните стоки със защитени марки. Управителят на дружеството заявил, че не притежава надлежно разрешение за продажба на стоките. Общата стойност на всички предлагани артикули като оригинали възлизала на 3 486 190 лева, а като имитации на 654 090 лева. За престъплението против интелектуалната собственост управителят Д. К. е осъден с влязла в сила присъда на Районен съд – Бургас на пробация.

Имуществената санкция е наложена от Окръжен съд – Бургас по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ след образувано наказателно дело от административен характер. Тя е в размер на изчислените лицензионни вноски по Закона за марките и географските означения – 244 033,30 лева, дължими за инкриминирания период, чието плащане е било избегнато от управителя на „Авангард 2003“ ЕООД.

Юридическото лице е обжалвало решението на първата инстанция пред Апелативен съд – Бургас. Въззивният състав, след запознаване с изложеното в жалбата, изслушване становищата на страните и обсъждане събраните по делото доказателствени материали, е направил извода, че жалбата е неоснователна.

Според апелативните съдии в случая са налице всички предпоставки по ЗАНН за налагане на имуществена санкция на привлеченото към административнонаказателна отговорност юридическо лице, чийто управител е признат за виновен в извършване на престъпление против интелектуалната собственост и е осъден за същото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във