Параграф22 Daily

§22 Новини

Бизнесът скочи срещу увеличението на съдебните такси

Предложенията за промени в Административнопроцесуалния кодекс са продиктувани от фискални съображения и такива за облекчаване работата на съдилищата, а не за подобряване на правораздавателната дейност с цел гарантиране правата и свободите на гражданите и на техните интереси, каквото е призванието на съдебната власт. Това се казва в становище на Българската стопанска камара (БСК) във връзка с внесения в Народното събрание от Данаил Кирилов и група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Според експертите на БСК, законопроектът в значителна степен ограничава процесуалните възможности за защита на гражданите и юридическите лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на администрацията, чрез увеличаване на таксите за касационно обжалване. За граждани таксата нараства на 90 лева, за юридически лица - на 450 лева, а по дела с определяем материален интерес се въвежда пропорционална такса. Този размер на таксите ограничава конституционно гарантираното право по чл. 56 и чл. 120 ал. 2 от Конституцията на достъп до правосъдие.

Законопроектът в значителна степен ограничава процесуалните възможности за защита на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на администрацията, чрез увеличаване на таксите за касационно обжалване. За граждани таксата нараства на 90 лева, за юридически лица - на 450 лева, а по дела с определяем материален интерес се въвежда пропорционална такса.

Текстът не е съобразен и с чл. 60 ал. 1 от Конституцията, който постановява, че „гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество", посочват от БСК. От друга страна драстичното увеличение на простите такси в пъти и въвеждането на пропорционална такса по актове, свързани по принцип със значителен имуществен интерес (ревизионни актове, обществени поръчки и т.н.), не почива на анализ на динамиката на доходите на гражданите и приходите на бизнеса, пише в становището на БСК.

"Въвеждането на възпиращи такси за касационно обжалване е дискриминационно, поставя жалбоподателите в неравностойно положение, като облагодетелства тези с по-голяма платежоспособност. Текстът е в противоречие с чл. 6 ал. 2 от Конституцията, който постановява равенство на гражданите пред закона и изключва ограничаване на права или привилегии, основани на имуществено състояние. Нарушен е и чл. 19 ал. 2 от Конституцията, който постановява законът да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност", смятат от работодателската организация.

Пропорционалните такси са неоправдани и с оглед на това, че административните съдилища не разглеждат гражданскоправни имуществени спорове, а спорове между субекти, които се намират в отношение на власт и подчинение, подчертават от БСК.

"Вместо укрепване на законността и на възможностите за съдебна защита, законопроектът ограничава съдебния контрол за законност, включително в сфери, които се характеризират с висок корупционен риск. Процентните такси по административни дела не са в полза на ефективното управление и разходване на публичните финанси", пишат в заключение от БСК.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във