Параграф22 Daily

§22 Новини

БНБ: Колко са фалшивите и преправени банкноти между октомври и декември 2021 г.?

За периода октомври – декември 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 411 броя неистински български банкноти, от които 318 броя са циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. общият брой на неистинските банкноти е с 277 броя повече. От банкнотите с номинал 100 лева са установени 93 нециркулирали и 1 циркулирала; с номинал 50 лева - съответно 0 и 175; от  номинал 20 лева - 0 и 92; с номинал 10 лева - 0 и 25 и от  номинал 5 лева - 0 и 25. Делът на задържаните през четвъртото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на 2021 г. е 0.000072%.

В общия брой на задържаните през четвъртото тримесечие на 2021 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 50 лева (42.58%). Броят на задържаните 50-левови неистински банкноти представлява 0.000082% от общия брой на намиращите се в обращение в края на 2021 г. банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 100 лева са с дял от 22.87%, а тези от 20 лева — с дял от 22.38% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 5 и 10 лева са с еднакъв дял от по 6.08%, уточняват още от БНБ.

В периода октомври – декември 2021 г. са били регистрирани и задържани общо 475 броя неистински български разменни монети, от които 5 броя от 2 лева, 8 броя от 1 лев и 462 броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през четвъртото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на 2021 г. е 0.000017%.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през четвъртото тримесечие на 2021 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, циркулирали в паричното обращение, както следва: 129 броя евро, 46 броя долари на САЩ и 14 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Как да разпознавам неистински банкноти и монети?

1. Разглеждайте банкнотите или монетите много внимателно. Не се оставяйте на общото впечатление. Вместо това се концентрирайте върху отделните защитни елементи, които смятате, че разпознавате добре.

2. Не се концентрирайте само върху един защитен елемент, когато проверявате банкнотата.

3. Чрез сетивните органи на зрение и допир (докосване) и срещу бяла светлина проверете защитните елементи.

4. Ако е възможно, използвайте помощни средства детектор за проверка на банкноти, лупа или UV лампа.

5. Вземете друга банкнота или монета, с която да направите сравнение.

6. Допълнителна информация за защитните елементи на българските банкноти можете да придобиете от интернет страницата на БНБ.

7. Ако все още се съмнявате, занесете за проверка българските или чуждестранни банкноти или монети в най-близката банка или обменно бюро и/или уведомете най-близкото подразделение на МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във