Параграф22 Daily

§22 Новини

Божидарка Йосифова бе избрана за председател на Районен съд-Белоградчик

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 13 гласа „за“ Божидарка Данчова Йосифова за административен ръководител -председател на Районен съд – Белоградчик. Другият кандидат Анна Иванова Кайтазка получи 1 глас подкрепа.

Божидарка Данчова Йосифова има над 20 години юридически стаж, от които над 17 години като съдия в Районен съд - Белоградчик. Предвид дългогодишната си работа в съда, тя приема като професионален и морален ангажимент да поеме отговорността на негов ръководител. Изпълнявала е функциите на административен ръководител на съда, познава неговия състав и административната дейност, което ѝ дава увереност във възможността за оптимизиране на работата и вземане на управленски решения. Кандидатът има амбиция да запази високото ниво на дейността на институцията и същевременно да допринесе за нейното усъвършенстване.

Съдия Йосифова набелязва като стратегически цели за развитие на Районен съд - Белоградчик, усъвършенстването на неговото управление, за да се гарантира справедливост, безпристрастност, прозрачност и повишаване на общественото доверие в съдебната система; постигане на по-висока ефективност в управлението на бюджетните средства, и развитие на кадровия потенциал на магистратите и служителите, в това число чрез участие в семинари, провеждане на общи събрания и срещи на регионално и национално ниво. Като основни приоритети тя посочва стриктното спазване на сроковете, унифицирана практика при постановяване на съдебните актове, бързина и качество на правораздаване, прозрачност, колегиалност, толерантност, гарантиране на доброто име на органа на съдебната власт сред адвокати, граждани и институции.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Даниела Марчева – членове на ВСС, които поискаха мнението ѝ за реформата на съдебната карта, качеството на предоставяната от съда правосъдната дейност, работата по електронното правосъдие и приложението на електронното призоваване, относно специализацията на съдиите по материя и тяхното натоварване, както и за разглежданите от съда заповедни производства.

Подкрепа към кандидатурата на съдия Йосифова заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров – членове на ВСС, като отбелязаха убедителното представяне на нейната управленска концепция, наличието на по-голям административен опит, ангажираността ѝ с дейността на съда, както и нейния принос към постиженията на Районен съд – Белоградчик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във