Параграф22 Daily

§22 Новини

Борислав Колев разказа своята версия за откраднатите 53 милиона лева от АМ Хемус

Официално съобщение на Прокуратурата:

Във връзка с многобройни публикации в медиите, както и изявления извън съдебната зала на роднина на обвиняемия, че същият желае да даде обяснения в присъствието на главния прокурор, вчера, в сградата на СГП, беше проведен разпит на обвиняемия в присъствието на неговия защитник. Разпитът беше проведен от двама прокурори в СГП и от разследващ полицай от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). При провеждането му присъства и главният прокурор на Република България Иван Гешев по изричното настояване на обвиняемия Борислав Колев и разрешение на наблюдаващ прокурор, дадено на основание и по реда на чл. 198, ал. 1 от НПК.

Разпитът се проведе при условията на чл. 240 във вр. с чл. 238 от НПК – чрез изготвяне на видеозапис, за което обвиняемият и неговият защитник бяха изрично предварително уведомени и не възразиха. Видеозаписът беше осъществени от технически сътрудник.

Борислав Колев беше запознат с правата си в качеството му на обвиняем и беше поканен да изложи във формата на свободен разказ всичко, което му е известно във връзка с разследването. В хода на разследването до момента обвиняемият се е възползвал от правото си да не дава обяснения.

По време на разпита му в сградата на СГП днес обвиняемият Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения като изложи своята версия, включително посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление, имената на които лица не са публично известни. Обвиняемият е изразил желание наказателното производство спрямо него да бъде прекратено, да отпадне процесуалното му качество на обвиняем и да не му бъде търсена наказателна отговорност.

По преценка на наблюдаващите прокурори ще бъде направено искане за провеждане на разпит на обвиняемия пред съдия по реда на чл. 222 от НПК.

Предстои да бъдат дадени подробни указания от наблюдаващите прокурори за събиране на допълнителни доказателства чрез разпити на свидетели, както и чрез всички други необходими процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина.    

Facebook logo
Бъдете с нас и във