Параграф22 Daily

§22 Новини

БСК се жалва от таксите на Агенцията по вписванията

Българската стопанска камара (БСК) подаде жалба до Върховния административен съд срещу таксите, събирани от Агенцията по вписванията. С жалбата се настоява да бъде отменен чл. 2, ал.1 от Тарифата в частта му, в която се определя такса в размер на 0,1% върху цената, по която е таксуван актът или документът.

Според становището на БСК, чрез таксите на агенцията се оказва натиск върху стопанската дейност.

"Доказателство за този натиск е фактът, че през 2016 г. приходите от такси в държавния бюджет са нараснали с над 11%, а в бюджета за 2017 г. се предвижда нов ръст от 7,6%. Делът на приходите от такси в държавния бюджет на България достига около 4,5% а в Словения, например, е 0,2%", пише в мотивите на БСК.Според бизнес организацията чрез тези такси  се намалява положителният ефект от ниското ниво на корпоративно облагане.

"По този начин широко прокламираното предимство на страната ни като инвестиционна дестинация – ниската данъчна тежест, се оказва съществуващо само на думи, но не и като реален факт. Напротив, настоящите и бъдещите инвеститори ежедневно се сблъскват със задължението да плащат такси, далеч надвишаващи по размер разходите, направени за съответната административна услуга", смятат от БСК.

Според бизнеса с таксите се нарушава конституционният принцип за съобразяване на таксите с доходите и имуществото на гражданите.  

"При упражняване на дейността си, търговците и търговските дружества се нуждаят от кредити за инвестиции в съвременни технологии и оборудване. Броят на физическите и юридическите лица, които ползват банков кредит за стопански цели, непрекъснато расте, а съществена предпоставка за получаване на банков кредит са обезпеченията, най-често чрез ипотекиране на недвижими имоти. Кредитът, обаче, не е доход или имущество, на основата на който да бъде определяна такса“, обясниха от работодателската организация.

Освен това с таксите се ограничава се гарантираната от Конституцията възможност за защита правата на гражданите по съдебен ред, смятат от БСК.

"Законът предвижда възможност за освобождаване от съдебни такси и разноски на определени категории лица, когато са страни по дела", се посочва в мотивите на организацията.

От друга страна таксите по вписванията многократно надвишават разходите по предоставяне на услугата и не са съобразени с правомощията и отговорностите на съдията по вписванията, пресмятат от БСК.

"Парадоксално е, че нотариусът който извършва цялата дейност по оформяне на една сделка и носи отговорност за това, работи по такси, с определена горна граница, докато максимален размер не е установен за съдията по вписванията, въпреки ограничения обхват на дейността му. В някои случаи това може да доведе до такси по вписванията, които надхвърлят нотариалните такси за един и същи акт“, се посочва в жалбата на БСК.

Липсата на връзка между разходите на Агенция по вписванията за осъществяване на услугите и приходите, които постъпват от тях, е видна от годишните финансови отчети (ГФО) на агенцията за последните години, смятат от БСК. ГФО за 2015 г. на Агенцията по вписванията сочи, че приходите от услуги са 54 млн. лв., а разходите за администрирането им - 16 млн. лева.  Този вид такси превръщат Агенцията по вписванията в приходна агенция на държавния бюджет, а не в такава по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса, пише още в мотивите на БСК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във