Параграф22 Daily

§22 Новини

Бъдещи полицаи с поредно занятие с практическа насоченост в Центъра за подготовка - Пазарджик

Активно продължават занятията с практическа насоченост със стажантите на първоначална полицейска подготовка в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Този път обучението бе проведено от опитните служители на сектор „Специализирани полицейски сили” при ОДМВР - Пловдив. В него взеха участие и преподавателите от секция „Обща полицейска подготовка” при ЦСПП - Пазарджик. Занятието обхвана стажанти, които ще изпълняват служебните си задължения в Главна дирекция „Национална полиция” и сектор „Метрополитен” при СДВР. Основната тема на обучение бе свързана с опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия. На обучаемите бяха демонстрирани възможностите на специалното полицейско оборудване, неговото правилно поставяне и използване. Бяха изяснени основните принципи и базови тактически познания при охрана на масови мероприятия от всякакъв вид. Акцент бе поставен и върху стриктното и точно изпълнение на полицейските правомощия, опазване живота и здравето на гражданите и участващите в охраната полицейски служители.

Провеждането на занятия с реално прилагане на полицейски правомощия имат изключително значение за формирането на практически умения и навици у младите полицейски служители. Те ги поставят в ситуации, близки до реалните, и дават възможност утвърждаване на екипния модел на работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във