Параграф22 Daily

§22 Новини

България, Гърция и Кипър - с обща позиция за миграционната ситуация в Източното Средиземноморие

Във връзка с предстоящия Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, който ще се проведе на 7-8 октомври в Люксембург, България, Гърция и Кипър ще направят съвместно изявление относно значимостта на миграционната ситуация в Източното Средиземноморие.

Целта на трите държави членки е:
•Да обърнат отново внимание, че държавите на предна линия, разположени по Източносредиземноморския маршрут, също са подложени на миграционните предизвикателства, пред които Европа е изправена;
•Да стимулира европейските партньори, Европейската комисия и другите европейски институции да предприемат мерки и обърнат внимание и на трайно продължаващите непропорционални миграционни предизвикателства, пред които са изправени тези държави;
•Да подчертае необходимостта от специфични мерки на ниво ЕС в контекста на европейската солидарност и отговорност, със справедливо разпределение на тежестта, чрез релокация от държавите на първа линия, надеждна политика за връщане към трети страни и по-широка подкрепа за пряко засегнатите държави от ЕС.

В допълнение, трите държави подкрепят ефективното изпълнение на Съвместното изявление ЕС-Турция от 2016 г. чрез:
•гарантиране на ефективни връщания;
•изкореняване на престъпните мрежи за трафик на мигранти към ЕС;
•предотвратяване пренасочването на потоците и появата на нови маршрути за незаконна миграция към Европа по морски, сухопътни и въздушни граници.

В тази връзка трите държави призовават ЕС и другите държави членки да разгледат положително възможността за предоставяне на допълнителни финансови средства на държавите в широкия регион по Източносредиземноморския маршрут.

Също така, София, Атина и Никозия отправят искане за предоставяне на допълнителни финансови средства за справяне с миграционния/бежанския въпрос в контекста на следващата Многогодишна финансова рамка 2021-2026.

Коментар:

Това е поредна малка положителна стъпка напред в борбата на страните от южния фланг на ЕС с незаконната миграция, която отдавна вече не отговаря на определението "миграция поради войни, бунтове, климатични промени, геноцид или други обществени или природни стихии". Днешната миграция се ръководи най-вече от една основна цел - икономическа и в много по-малка степен от религиозно-завоевателна цел.

Икономическата цел е продиктувана от стремежа да се постигне за "нула време" висок жизнен стандарт, немислим дори в едно по-отдалечено бъдеще за повечето страни от Сахарска Африка и от Централна Азия. Да, но за това драстично повишаване на жизнения стандарт на пришълците в много кратки срокове, ще плащат - и вече плащат здраво, данъкоплатците - европейци от ЕС, защото мигрантите не знаят евроезици, нямат почти никакви професионални умения и квалификация, необходими им за една що-годе успешна реализация на пазара на труда във високотехнологичната Европа, а и мнозина от тях дори не искат да се адаптират към новата за тях социална и икономическа среда.

Пример за това е Франция, където в Париж има цели тълпи от африканци и азиатци, които търгуват с разни дрънкулки и прочие битпазар вещи около историческите паметници на френската столица, но не могат да намерят своето достойно място в традиционния живот на галите.

България, за разлика от Гърция, засега е защитена от инвазията на пришълците, но това ще е само до време. Затова предприетите от властта крачки към озаптяване на пришълците по Източносредиземноморския маршурт може само да се приветства. Проблемът е дали ще убедим останалите 25 страни в ЕС в своята правота.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във