Параграф22 Weekly

§22 Новини

България се ангажира със справедлив процес за деца

"Ние се ангажираме с провеждането на реформа, насочена към осигуряването на адекватна правна и регулаторна рамка, съответстваща на международните и европейски стандарти, която да гарантира пълно зачитане на правата на детето и справедлив процес" , това заяви днес заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова при откриването на конференция "Детското правосъдие - предизвикателство или възможност". Форумът, който се провежда в хотел "Шератон", се организира в изпълнение на проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие", в рамките на Тематичен фонд "Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


Проектът се изпълнява от Министерство на правосъдието, като крайният му срок е юни 2016 г., а бюджетът - 1 628 340 лв.


По време на конференцията бе подписано и Споразумение за партньорство между Министерството на правосъдието на Република България и Международния институт за правата на детето в град Сион, Конфедерация Швейцария. "Споразумението отразява изцяло политиката на Министерство на правосъдието към създаването на по-благоприятни условия за детско правосъдие, в съответствие и в изпълнение на стратегическите документи в тази област - Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, одобрена от Министерския съвет през 2011 г., и Пътната карта за нейното изпълнение", каза министър Златанова по време на церемонията. Тя посочи, че предвид международната експертиза и дългогодишен опит на Института в областта на правосъдието за деца, това партньорство е от приоритетно значение за успешната реализация на посочените цели. "Неоценимата помощ на експертите от Института е свързана с поставянето на реална оценка на съответствието на законодателството и практиките в България с международните и европейски стандарти и ще доведе до повишаване капацитета на магистратите, работещи с деца в конфликт със закона", заяви правосъдният министър.


Според министър Златанова за Министерство на правосъдието е от особено значение прилагането на всеобхватна политика за правосъдие за детето, която поставя акцент на превенцията, въвеждането на алтернативни мерки, без участие на системата на наказателното правосъдие, когато това е възможно, индивидуален подход и осигуряването на пълна подкрепа на децата в риск и децата, жертви на насилие и свидетели на престъпления. Тя подчерта, че конкретните стъпки, които вече са предприети в тази посока, са насочени към промяна в регулаторната рамка на съдебната система за осигуряване на приятелско за децата правосъдие и създаването на специализирани съдебни състави.


Във форумът участват посланикът на Конфедерация Швейцария Н. Пр. г-жа Регина Ешер, членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от цялата страна, представители на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от УНИЦЕФ и др.


Проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие" следва препоръките, формулирани от Комитета на ООН за правата на детето към България, а именно да създаде подходяща система за младежко правосъдие, включително съдилища за малолетни и непълнолетни със специализирани съдии за деца в цялата страна, както и да обучи съдии и служители на правоохранителните органи, които влизат в контакт с деца от момента на ареста до изпълнението на административни или съдебни решения срещу тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във