Параграф22 Daily

§22 Новини

България ще обменя автоматично финансова информация с редица държави

Aвтоматичен обмен на финансова информация с редица държави и регламентиране на задълженията за събирането, проверката и предоставянето ѝ от страна на българските финансови институции. Това предвижда проектозаконът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикуван за обществено обсъждане до 1 септември 2015 г. Промените се налагат, за да може автоматичният обмен на информация да бъде ефективно осъществен по отношение разкриването на банкова, застрахователна и професионална тайна.

С проекта за промени в националното законодателство се цели въвеждането на европейски директиви, касаещи задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Страната има задължението на страната в срок до 31 декември 2015 г. да приведе националното законодателство в съответствие с разпоредбите на директивите на Брюксел в тази насока.

Законопроектът отразява и разпоредбите на подписаното между българското правителство и правителството на САЩ на 5 декември 2014 г. в София споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Закона за спазване на данъчното законодателство на САЩ при откриване на сметки в чужбина (Foreign Account Tax Compliance Act, т. нар. FATCA).

Споразумението бе ратифицирано от българския парламент през април 2015 г. и влезе в сила след обнародването му в Държавен вестник на 26 юни 2015 г.

Чрез транспонирането на европейските норми ще се регламентира особен вид административно сътрудничество между България, държавите членки на Европейския съюз (EС), трети страни и Европейската комисия (ЕК). Става дума за осъществяването на автоматичен обмен на финансова информация.

На държавите, приели директивите, България ще трябва системно да предоставя финансова информация в областта на данъчното облагане, касаеща местни лица, за данъчни цели, без отправено искане и на предварително определени интервали от време.

„Автоматичният обмен на финансова информация като специфична форма на контрол се предприема с оглед на зачестилите през последните години все повече трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, водят до значително намаляване на националните данъчни приходи", коментират авторите на промените.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във