Параграф22 Daily

§22 Новини

България ще работи активно за възобновяване на интензивните контакти от оперативен интерес

На 19 и 20 март в Австрия се провежда среща на генералните директори на полицията на държавите-членки на Залцбургския форум. Тя е първата от създаването на инициативата през 2001 г. до момента. Основната цел е ръководителите на полицейските структури да обсъдят актуални въпроси от дневния ред на Европейския съюз – противодействието на тероризма, на нелегалната миграция и каналджийството, както и засилването на обмена на информация, като по този начин подготвят политическата дискусия по тези въпроси в рамките на министерската конференция на Залцбургския форум в началото на май.

В срещата участват ръководителите на полицейските структури на Австрия, България, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия, както и заместник-ръководителите на съответните структури в Полша и Румъния. Главният секретар на МВР, главен комисар Георги Костов, използва възможността да подчертае пред своите колеги ангажираността на България с активно сътрудничество и възобновяване на интензивните контакти по всички въпроси от оперативен интерес.

На среща в Австрия ръководителите на полицейски структури обсъждат конкретни възможности за засилване на сътрудничеството в рамките на Залцбургския форум. В дискусиите за противодействието на тероризма участниците в срещата се обединиха около необходимостта от укрепване на ролята на Европол за навременен и пълен обмен на информация. Подчертаха, че е необходим цялостен подход както за реакция при терористични заплахи и спрямо чуждестранните бойци, така и за превенция на радикализацията и активната работа с гражданските общества.

Основен акцент бе поставен на противодействието на нелегалната миграция и в частност – на каналджийството на хора. Дискутирана бе ситуацията в отделните държави и различните предизвикателства, пред които те са изправени – засиления миграционен натиск от Близкия Изток по Източносредиземноморския маршрут, увеличения поток от граждани на Западните Балкани, преминаващи нелегално в държавите от Централна Европа. Отчетени бяха и рисковете за част от държавите от Залцбургския форум, произтичащи от ситуацията в Украйна. С цел задълбочаване на сътрудничеството в рамките на форума, бе решено по време на българското председателство през втората половина на 2015 г. да се проведе среща на ръководителите на националните звена за противодействие на трафик на хора.

Участниците обединиха позиции около необходимостта от по-пълно използване на единните национални точки за контакт, с цел бърз, сигурен и надежден обмен на оперативна информация по всички случаи, представляващи интерес.

Решено бе срещите на генералните директори на полицията на държавите-членки на Залцбургския форум да се превърнат в традиционни и да служат за свързващо звено между политическите дискусии на министрите и експертните срещи по различни направления на дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във