Параграф22 Daily

§22 Новини

Цацаров пак привика Йорданова за изслушване

КПКОНПИ е изпратила втора покана към министъра на правосъдието Надежда Йорданова да се яви на изслушване. Това съобщиха от Комисията. Йорданова е призована да се яви в 11.00 ч. в четвъртък, 10 февруари, за "снемане на сведения с оглед извършена проверка".

С отделно писмо комисията призовава Йорданова до 10 февруари да предостави копия на "сигнали, получени в министерството, срещу главния прокурор Иван Гешев".

Вчера Йорданова отказа да се яви, с аргумент, че „не е налице законно-обоснована причина за това“. „Министърът на правосъдието, в рамките на своите правомощия, взаимодейства с всички органи в рамките на закона, сезира и съдейства на същите, когато са налице законово-предвидените основания за това“, написа в отговор на поканата министър Йорданова.

„Мотив за призоваването ми е позоваване на нормата на чл. 41 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ. Предвид обстоятелството, че същата се съдържа в подзаконов нормативен акт, с който се предвиждат процесуални властнически правомощия на органите, по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за призоваване в служебни помещения, то тя се явява нищожна и не следва да породи правно действие. Делегацията на чл.23 от ЗПКОНПИ не включва и обективно не може да включва първично регулиране на правни отношения, чиито адресати са трети лица, различни от работниците и служителите на КПКОНПИ, поради което е незаконосъобразна", се уточнява в писмото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във