Параграф22 Daily

§22 Новини

"Червеите" от Павликени влизат в затвора

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени решение на Апелативен съд – Велико Търново (ВТАС) в частта, в която е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Велико Търново, с която Илия Славчев е признат за виновен и осъден на 7 години „лишаване от свобода“ за деяние по НК. Съдът изменя решението на ВТАС по отношение на наложените наказания на подсъдимите, като ги намалява. Второинстанционните наказания на братята Илия Славчев са групирани и са им наложени общи най-тежки наказания: Илия Славчев ще лежи 9 години, а Станчо Славчев - 6 години.

Делото пред ВКС е образувано по касационни жалби на подсъдимите и на частния обвинител и граждански ищец Карамфил Б. Според решенията на Великотърновския окръжен съд и Великотърновския апелативен съд, Илия Славчев е виновен за няколко престъпления, извършени през 2016 г. във великотърновски офис:

- опит за кражба на 250 лв. чрез разрушаване на здраво направени защитни прегради - 7 г. лишаване от свобода;

- опит за убийство на Карамфил Б., Айдън Х. и Альоша А. - 11 г. затвор;

- притежание на незаконно огнестрелно оръжие.

Освен това, Илия Славчев е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец по делото обезщетение от 20 000 лв. – за претърпени неимуществени вреди, а на другия - граждански ищец - 2000 лева.

Брат му Станчо Славчев е признат за виновен само за първото престъпление на брат си - опита за кражба на 250 лева. Според криминалната му биография обаче той е рецидивист и затова са му отредени 9 години и 3 месеца зад решетките.

Подсъдимите са оправдани по първоначално повдигнатите им обвинения за предварително планиран грабеж, придружен с опит за убийство.

Тричленният състав на ВКС приема, че жалбата на Илия Славчев с доводи за нарушение на материалния закон е частично основателна. Допуснато е нарушение по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК от въззивния съд, утвърждавайки подхода на първоинстанционния, който спрямо Илия Славчев е преминал от обвинение за грабеж, придружен с опит за убийство, към осъждане на подсъдимия за опит за убийство на повече от едно лице и за опит за кражба чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот.

Според върховните съдии точно защото е налице обвинение за едно престъпление, а фактологията, приета от съдилищата по фактите показва, че от Илия Станчев са извършени две деяния и той е осъден и за двете, без да е имал съответно обвинение за тях, няма как да бъде игнориран този факт и да се приеме, че законът е бил приложен правилно. Подобно множене на престъпленията от съда, за които санкционира привлеченото към наказателна отговорност лице, без съответно обвинение, несъмнено влошава положението му.

В решението на ВКС се подчертава, че когато фактите не подкрепят обвинението по посочената правна квалификация, за която подсъдимият е привлечен да отговаря, намесата на съда е само в обема на повдигнатото обвинение. Той не може да излиза извън обвинението и да осъжда подсъдимия по непредявено обвинение.

Апелативният съд е приложил правилно закона по отношение на Илия Славчев, като го е намерил за виновен по обвинението за опит за убийство на повече от едно лице. Съдът неоснователно е упрекнат, че е боравил с предположения относно това кой е произвел изстрелите с пистолета. Върховните съдии пишат в мотивите си, че от намерените за установени от въззивния съд фактически положения може да се приеме, че Илия Славчев е направил всичко по силите си да лиши от живот Карамфил Б., Айдън Х. и Альоша А., произвеждайки пет изстрела с огнестрелно оръжие от близко разстояние, в сграда, по посока на цитираните свидетели, като е причинил телесни увреждания на Айдън Х. и Карамфил Б.

По повод на доводите на подсъдимите за явна несправедливост на наказанията съдебният състав на ВКС приема, че в тази част жалбите са основателни и наказанията следва да бъдат редуцирани. В недостатъчна степен при индивидуализацията на наказанията и на двамата подсъдими е оценено поведението на свидетелите Айдън Х., Карамфил Б. и Альоша А.

Подстрекателството към престъпление, което несъмнено е осъществено в случая, следва да намери съответното компенсиране при наказанието на провокирания гражданин, пише в решението на ВКС. Вярно е, че същото е отчетено от проверяваните инстанции като смекчаващо отговорността обстоятелство, но не е намерило съществено отражение в размера на наказанието, което двамата подсъдими следва да понесат. Полагането на труд неправилно е било игнорирано и омаловажено като смекчаващо отговорността обстоятелство.

По делото е депозирано особено мнение от председателя на съдебния състав.

Facebook logo
Бъдете с нас и във