Параграф22 Daily

§22 Новини

ЧСИ продава зала „Универсиада“ за 10 734 778.59 лв.

Частният съдебен изпълнител Стоян Якимов изнася на публична продан недвижими имоти собственост на „УНИВЕРСИАДА“ ЕАД. Става дума за имот, намиращ се в София, бул. “Шипченски проход” № 2 - Зала Универсиада, представляващ масивна сграда със застроена площ от 4130 кв.м. /четири хиляди сто и тридесет квадратни метра/, състояща се от 3 зали, 10 кабинета, 1 радиокабина, 1 осветителна кабина, 3 коментаторски кабини и 4 стаи - съблекални, както и машини и оборудване по опис.

Застроената площ на сградата към момента на проектиране и съответна изграждането й е била 4130кв.м. Впоследствие е изпълнено допълнително пристрояване на тренировъчната зала (фитнес център) на два етажа, находяща се в югозападния ъгъл на сградата. Застроената площ на тази сграда е включена при заснемането за изготвяне на кадастралната карта, при което към настоящия момент по кадастрална карта застроената площ на сградата е 4 317 кв.м.

Другата сграда, намираща се в поземлен имот в София, е със застроена площ 303 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение- друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Третата сграда е с със застроена площ 166 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение- хангар, депо, гараж.

Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести.

Цената, от която започва проданта на имотите е 10 734 778.59 лв. /десет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки/ лв. с ДДС.

Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд

Facebook logo
Бъдете с нас и във