Параграф22 Daily

§22 Новини

Цветанов прави нов орган

nbsp;Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е предложил на Министерския съвет (МС) да създаде нов органnbsp; - Национален съвет по превенция на престъпността. Според Цветанов това ще подобри координацията между ангажираните в превенцията на престъпността институции. Съветът ще бъде свързващо звено между силовите структури, местната власт и неправителствения сектор. Новата структура ще отговаря за реализирането на националната политика по въпросите на превенцията на престъпността и ще организира изготвянето на проучвания и периодични доклади във връзка с равнището и тенденциите на престъпността в страната. Председател на съвета ще бъде самият Цветан Цветанов, а негови членове ще бъдат главният секретар на МВР, директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на Националния институт по криминология, ректорът на академията на МВР, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на образованието и др.nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във