Параграф22 Weekly

§22 Новини

Цветлин Йовчев заповядал ефективен контрол на общоопасните средства

Със заповед на министър Йовчев от 10 октомври 2013 г. са утвърдени организационно-технологични правила за работа с единен автоматизиран регистър по контрола на общоопасните средства. Това обяви в рамките на днешното изслушване пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред заместник-министър Васил Маринов. Той поясни, че системата предоставя възможност за въвеждане, съхранение, обработка и актуализация на информация за огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривоопасни вещества и пиротехнически изделия, извършване на справочна дейност, изготвяне на отчети, осъществяване на контролни и сигнални функции.


Заместник-вътрешният министър посочи, че със заповед на министър Йовчев от 10 януари т.г. на директора на ГД "Национална полиция" е разпоредено да предприеме комплекс от действия, насочени към създаване на ефективна организация и координация за дейността по прилагане на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; да бъде създадена организация за последващи системен и ефективен контрол по отношение на лицата с издадени разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси, а в осъществяването на последващ контрол да бъдат включени освен служителите, непосредствено осъществяващи функционални задължения по контрола на общоопасните средства, и други служители с полицейски правомощия; да бъде изработено методическо ръководство и контрол на дейността по прилагане на ЗОБВВПИ. Информацията относно предприетите мерки и конкретни резултати от дейността на полицейските органи на МВР следва да бъде докладвана ежемесечно на главния секретар на МВР.


Заместник-министърът обяви, че днес, на заседание на Министерския съвет, е създадена и междуведомствена работна група под ръководството на Министерството на вътрешните работи. В нея участват представители на министерствата на труда и социалната политика, образованието и науката, на здравеопазването, на правосъдието, на земеделието и храните. Целта на работната група е да извърши анализ на нормативната уредба, регламентираща дейностите с оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и практиката по нейното прилагане и при необходимост да изготви предложения за нейната актуализация. Групата трябва да идентифицира конкретните проблеми, които съществуват към настоящия момент, и да предложи конкретни мерки за тяхното преодоляване.


Със заповед на министър Йовчев от 14 март 2014 г. е назначена и комисия, която да извърши проверка на предприетите действия от структурите на МВР предвид постъпилите през 2012 г. данни за прояви на психическо отклонение и агресивно поведение на задържания в Лясковец във връзка със законно притежаваното от него огнестрелно оръжие. Резултатът от проверката трябва да бъде докладван в 20-дневен срок - до 3 април тази година.


Заместник-министърът на вътрешните работи Васил Маринов представи пред членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред биографични данни за 52-годишния мъж, както и хронологията на събитията от появяването на проблема до провеждането на операцията на 14 март т.г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във