Параграф22 Daily

§22 Новини

Дебат в европарламента за последния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка

Напредъкът на България и Румъния ще бъде обсъден днес в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в европарламента. Във фокуса на дебата ще бъде последният доклад по Механизма за сътрудничество и проверка, който беше оповестен преди около две седмици. Както "Параграф 22" писа, в  документа се подчертава, че България е работила последователно, за да изпълни последните 17 препоръки на Комисията от доклада през януари 2017-та година.

Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на механизма за сътрудничество и проверка е достатъчен за изпълнението на поетите ангажименти към момента на присъединяването ѝ към ЕС. „Необходимо е България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение“, се казва още в доклада.

Мониторингът обаче остава до окончателното решение на Съвета на Европа и Европейския парламент, с които ще се консултира еврокомисията.

В доклада от миналата година останаха препоръките за продължаването на съдебната реформа, борбата с корупцията по високите етажи на властта и с корупцията в по-общ план, включително на местно равнище и по границите. За Румъния еврокомисията отбелязва, че има проблем с правосъдието и борбата с корупцията, като не са изпълнени препоръките в тези насоки в съответствие с доклада от миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във