Параграф22 Daily

§22 Новини

Декларация на Прокурорската колегия на ВСС по повод исканията за оставка на Иван Гешев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет излиза с поредна декларация с призив за възстановяване институционалния диалог, проява на държавническа отговорност, зачитане върховенството на закона, спазване на установените демократични принципи и правовия ред на Република България, преодоляване на общественото напрежение и запазване на социалния мир.

Изразяваме своята силна тревога от безпрецедентната ситуация в страната, при която отговорността и причините за общественото напрежение се обвързват с искания за оставка на главния прокурор на Република България. Процедурата за неговия избор бе проведена в пълно съответствие със закона, прозрачно, публично, и за първи път, след предварителни консултации със съсловните организации на прокурорите и следователите за определяне профила на бъдещия кандидат.

Господин Иван Гешев е първият главен прокурор, излъчен от професионалната общност, магистрат от кариерата - преминал през всички нива на служебната йерархия, категорично подкрепян от българските прокурори и следователи.

Притеснени сме от посланията на Президента на Република България, с които се нарушават принципите за разделението на властите, върховенството на закона и независимостта на съдебната власт, и които са в разрез с конституционното му задължение да олицетворява единството на нацията. Държавната власт, чрез органите, които я представляват, следва да работи за повишаване на доверието в институциите, за постигане на национален консенсус и конструктивен диалог по стратегическите цели и приоритети на България.  

Конституционно установено правомощие на главния прокурор е да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, които при осъществяване на своите функции се подчинават само и единствено на закона.

Приемаме исканията за оставка на главния прокурор от някои адвокатски колегии, като посегателство върху независимостта на съдебната власт и форма на натиск, пораждащи съмнения за търсене на конкретни резултати по определени дела. Тези действия са в противоречие с Конституцията на Република България, която дава правомощия на адвокатурата да „подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси“, но не предвижда контрол и пряко участие в избора на административни ръководители в съдебната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет апелира българските институции, адвокатите и гражданите да зачитат върховенството на закона, правовия ред и независимостта на съдебната власт!

Призоваваме Пленума на Висшия съдебен съвет за институционална реакция по повод безпрецедентната атака срещу независимостта на съдебната власт.

Изпращаме настоящата декларация на Пленума на Висшия съдебен съвет, Президента на Република България, Министерски съвет,  Европейската комисия, Европейския парламент, на посолствата на всички държави-членки на Европейския съюз в България, на посолството на САЩ в България и посолството на Обединено кралство Великобритания в България.

13 юли 2020 г.

Декларацията е приета в съответствие с Механизъм /процедура/ за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9 от 20 март 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във