Параграф22 Daily

§22 Новини

Дела с обществен интерес, насрочени за разглеждане във ВКС до края на декември

Дело срещу Ценко Ч., Мартин Ч., Димитър К., Иван Й. Т. и др. по обвинения за ОПГ, извършване по занятие на банкови сделки, за които се изисква разрешение, отвличане и др. престъпления. ІІІ н. о., докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по протест и по жалби от Ценко Ч., Мартин Ч., Димитър К. и Иван Й. Т. срещу решение на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е изменена присъда на Специализирания наказателен съд. С нея Ценко Ч. е признат за невинен и оправдан по две от петте повдигнати обвинения – за ръководене на организирана престъпна група (ОПГ) съвместно с Мартин Ч., с цел да върши съгласувано в страната престъпления, създадена с користна цел; за извършване по занятие на банкови сделки, за които се изисква разрешение, като предоставял на физически лица парични кредити, от които получил значителни неправомерни доходи. Признат е за виновен за: отвличане, като е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“; за нанасяне на средна телесна повреда, за което е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“; за палеж на лек автомобил, като е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Определено му е едно общо най-тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от 3 г., което на основание чл. 24 от НК е увеличено с една втора, а именно с 1 година и 6 месеца.

С присъдата на СНС Мартин Ч. е признат за невинен за ръководене на ОПГ съвместно с Ценко Ч. Признат е за виновен по обвинението, че е принудил другиго да поеме имуществено задължение – да му заплати сумата от 1000 лева, като го заплашил с убийство, за което е осъден на 2 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 5000 лева. Признат е за виновен и за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, с цел да принуди другиго да поеме имуществено задължение – да му заплати сумата от 500 лева, го заплашил с увреждане на имущество, като е осъден на 3 месеца „лишаване от свобода“ и „обществено порицание“. Съдът го признава за виновен и за извършване на банкови сделки по занятие без разрешение в съучастие с Васил Ф., като е осъден на 1 г. „лишаване от свобода“, както и за нанасяне на средна телесна повреда в съучастие с Ценко Ч., като е осъден на 1 г. „лишаване от свобода“.

С присъдата на СНС е признат за виновен и за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Димитър К. и Иван Й. Т. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвлеченото лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост, за което е осъден на 4 г. „лишаване от свобода“. Признат е за виновен и за закана с убийство, като е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

Съдът определя на Мартин Ч. едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 г., към което са присъединени наказанията „обществено порицание“ и „глоба“ в размер на 5000 лева.

С присъдата Иван Й. Т. е признат за невинен за участие в ОПГ и за виновен за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Димитър К. и Мартин Ч. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвлеченото лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост. Осъден е на 4 г. „лишаване от свобода“.

Димитър К. е признат за невинен за участие в ОПГ и виновен за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Иван Й. Т. и Мартин Ч. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвлеченото лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост. Осъден е на 4 г. „лишаване от свобода“.

Иван П. Т., Касъм К. и Сашо Д. са признати за невиновни и оправдани по обвинението за участие в ОПГ. Васил Ф. също е признат за невинен за участие в ОПГ, но е признат за виновен за това, че като извършител в съучастие с Мартин Ч. и без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки. Осъден е на 1 г. „лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от 3 години.

С въззивното решение на АСНС присъдата е частично изменена и потвърдена в останалата част. Изменени са част от наложените наказания:

- на Ценко Ч. – едно общо най-тежко наказание от 5 г. „лишаване от свобода“;

- на Мартин Ч. – едно общо най-тежко наказание от 7 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 4000 лева;

- на Иван Й. Т. и Димитър К. – наказания от по 5 г. „лишаване от свобода“.

С протеста са заявени касационните основания по чл. 348 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Предлага се въззивното решение да бъде изменено в частта за потвърждаването на оправдателната присъда, с която Ценко Ч. и Мартин Ч. са признати за невиновни по обвинението за ръководене на ОПГ, а Димитър К., Иван Й. Т. и Иван П. Т. са признати за невиновни за участие в ОПГ, като делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на АСНС.

Във всички касационни жалби се сочат всички касационни основания по чл. 348 от НПК – нарушение на материалния закон, допуснато съществено нарушение на процесуални правила, явна несправедливост на наказанието.

Наказателно дело срещу Ивелин Ц. за изнасилване и убийство през 2016 г. в Троян). І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева.

Делото е образувано по жалби на подсъдимия Ивелин Ц. и на неговия защитник срещу решение на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Ловеч.

С първоинстанционната присъда подсъдимият е признат за виновен в това, че в Троян, в гориста местност в махала „Расташка“, при условията на опасен рецидив, се съвкупил с П. Г. от Троян, като я лишил от възможност за самоотбрана, връзвайки ръцете ú с въже, и като я принудил със сила, притискайки я по гръб към земята, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Със същата присъда Ивелин Ц. е признат за виновен и в това, че при условията на опасен рецидив, с цел да бъде прикрито друго престъпление – изнасилването на П. Г., умишлено я умъртвил чрез удар върху дясната слепоочна кост с дръжка на газов пистолет, за което му е наложено наказание „доживотен затвор“. На подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание – „доживотен затвор“. Ивелин Ц. е осъден да заплати на гражданския ищец и частен обвинител сумата от 150 000 лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъплението.

В жалбата, депозирана от подсъдимия, е заявено основанието по чл. 348 НПК – явна несправедливост на наложеното наказание. С жалбата, подадена от служебния защитник, са ангажирани всички основания за проверка по чл. 348 от НПК, като се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

Наказателно дело срещу Мария В. и Свилен В. – дъщеря и зет на пострадалия, за убийството на 86-годишния Стефан Я. в столичния ж. к. „Люлин“ през 2018 г. ІІ наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева.

Делото е образувано по касационни жалби от служебните защитници на подсъдимите срещу решение на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда Мария В. и Свилен В. са признати за виновни и осъдени за убийството по особено мъчителен начин на бащата на подсъдимата през 2018 г. – няколко дни, след като той сигнализира институциите, че трите му внучки са държани заключени с години в апартамента и не посещават училище. На Мария В. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години, а на Свилен В. – наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години.

С касационната жалба на Свилен В. се заявява касационното основание явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска изменение на въззивното решение и намаляване на наложеното наказание, респективно – прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление.

С касационната жалба на Мария В. се заявяват касационните основания нарушение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска оправдаването на подсъдимата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във