Параграф22 Daily

§22 Новини

Дела с обществен интерес, насрочени за разглеждане във ВКС до края на юли

Наказателно дело - известно като мегаделото за източване на над 14,5 млн. лева от САПАРД.

Делото е образувано по протест срещу решението от 27.02.2020 г. по в.н.о.х.д. № 7/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Специализираният наказателен съд признава за невиновни и оправдава Марио Н. – по обвиненията за ръководене на организирана престъпна група, извършила документна измама, свързана с фондове на Европейския съюз, и Марияна Н., Радмил П., Петя Х., Анна Ш., Валентин А., Лазарина Г. и Иван И. – по обвиненията за участие в организираната престъпна група, извършила документните престъпления.

С решението на АСНС е отменена първоинстанционната присъда в частта, свързана с произнасянето по отношение на Лазарина Г. и Иван И., като наказателното производство срещу тях е прекратено. Присъдата е потвърдена в останалата част.

В протеста се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от АСНС.

Наказателно дело срещу Ивайло Ч. за причиняване в Пловдив през 2017 г., при управление на МПС, на смъртта на неговия приятел Иван К., возещ се в колата.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители срещу решение на Апелативен съд – Пловдив. Делото е за втори път пред касационната инстанция.

С присъда на Окръжен съд – Пловдив Ивайло Ч. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, , вр. чл. 58а, ал. 1 от НК (причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на едно лице) и осъден на 2 г. лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 5 г. Подсъдимият е лишен и от право да управлява МПС за срок от 3 години.

С решението на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена, като е увеличено наказанието „лишаване от свобода“ на 2 години и 8 месеца след редукцията поради проведеното пред първата инстанция съкратено съдебно следствие.

С решение на ВКС въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане поради допусната явна несправедливост на наказанието, изразяваща се в неправилно приложение на условното осъждане по чл. 66, ал. 1 от НК. С атакуваното сега пред ВКС решение на Апелативен съд – Пловдив присъдата на първоинстанционния съд е изменена, като е отменено приложението на условното осъждане по чл. 66, ал. 1 от НК и е постановено наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 2 години да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

В касационната жалба, подадена от защитника на подсъдимия, се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК за допусната явна несправедливост на наказанието, като се иска отлагане на изтърпяването му. В касационната жалба на частните обвинители се сочи също касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК за допусната явна несправедливост на наказанието, като се иска увеличаване на размера на наложеното наказание на подсъдимия, което той следва да изтърпи ефективно.

Наказателно дело срещу бившия зам.-министър на външните работи Христо А. за безстопанственост.

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда на АСНС, с която е отменена първоинстанционната присъда Специализирания наказателен съд. С въззивната присъда подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 219, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което въпреки задълженията си не е упражнило достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество).

В касационния протест се изтъкват доводи за ограничени процесуални права на прокуратурата и неправилно приложение на материалния закон. Прави се искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения и нарушенията на материалния закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във