Параграф22 Daily

§22 Новини

Дело, образувано по жалба на областния управител на Русе, влиза в съдебна зала

В Административен съд - Русе е образувано дело № 88/2020 г. срещу разпоредбата на чл.34, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 21 по протокол № 4/19.12.2019 г. на Общински съвет – Ветово. Делото е образувано по оспорване от зам.-областния управител на Област Русе.

С посочената разпоредба е предвидено при възникване на спор за наличие на конфликт на интереси той да бъде решаван от избирана от Общинския съвет анкетна комисия. В жалбата си зам.-областният управител претендира отмяната й като незаконосъобразна, тъй като противоречи на нормативен акт от по-висок ранг (ЗПКОНПИ) и предвидения в него ред за установяване на конфликт на интереси.

Делото ще се гледа от тричленен състав в открито съдебно заседание на 04.03.2020 г., от 10.00 ч.

Facebook logo
Бъдете с нас и във