Параграф22 Daily

§22 Новини

Делото за видео наблюдението при броенето на бюлетините ще се гледа в Административен съд София - град

Тричленен състав на Върховния административен съд изпраща по подсъдност на Административен съд – София град казуса с видеонаблюдението при броенето на бюлетините след края на изборния ден. Дело № 1738/2021 г. беше образувано пред ВАС по жалба на Коалиция „Демократична България – Обединение“ срещу Протоколно решение на Централна избирателна комисия от 08.02.2021 г. за утвърждаване и публикуване на Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес.

Пред ВАС могат да бъдат обжалвани решенията на ЦИК, свързани с разпоредбите на чл.57, ал.1, т.5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 26а, 29, 30, 33, 34 и 45 от Изборния кодекс. Протоколно решение № 284 от 08.02.2021 г. на ЦИК обаче не попада сред тях, тъй като е издадено на основание чл. 57, ал.1, т. 49 от Изборния кодекс. Тази разпоредба изрично регламентира правомощията на ЦИК, съвместно с Комисията за защита на личните данни, да издава указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес.

Жалбата, в частта, с която се оспорват Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес се явява недопустима за разглеждане от Върховен административен съд, с оглед на което, на основание чл. 135, ал. 1 и 2 от АПК, жалбата на Коалиция „Демократична България – Обединение“ следва да се изпрати по подсъдност на Административен съд София - град, който е родово и местно компетентен да се произнесе по нея, след като извърши проверка за допустимостта й на всички основания.

И мнението на адвокат на "Да,България":

Това е резултат от направените в началото на 2019 г. промени в Изборния кодекс, с които методическите указания, издавани от ЦИК, бяха извадени от т.нар. бърза писта за обжалване. Така бяха ограничени възможностите за разглеждане на жалби по някои решения на ЦИК в бързо насрочвани заседания от ВАС, пишат от пресцентъра на “Демократична България”.

“Реформата на ГЕРБ и “патриотите” дава резултат. След нея каквито и методически указания да приема ЦИК, ние ще сме в патовата ситуация жалби по тях да не бъдат придвижвани бързо”, коментира юристът на “Да, България” Надежда Йорданова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във