Параграф22 Daily

§22 Новини

Депутатите гласуваха срок от 14 дни, в който да обжалваме административни нарушения

Депутатите приеха на първо четете промени в Закон за административните нарушения и наказания, с които се удължават сроковете за възражение срещу съставен акт и за оспорване на наказателните постановления от три на седем дни и от седем на четиринадесет дни.

Гражданите, получили наказателни постановления за нарушения, ще могат да сключват споразумения с институциите, които ги издават и да договарят по-ниски глоби. Условието е обаче това да не е повторно нарушение или престъпление. При споразумение обаче глобата или имуществената санкция могат да са до 70% от минимума или от абсолютния размер, предвиден за извършеното нарушение. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него се налага глоба - от датата на плащането й.

Нарушителят приема да се издължи в 14-дневен срок, но ако не плати, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато и издава наказателно постановление.

В мотивите на законопроекта е записано, че с поправките се създават нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове чрез въвеждане на споразумението, както и ускоряване на събирането на публичните държавни вземания чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във