Параграф22 Daily

§22 Новини

Депутатите либерализираха и Закона за автопревозите

Депутатите приеха окончателно Закона за автомобилните превози. С промените се въвежда нов срок на валидност на лиценза на Общността и на лиценза за извършване на обществени превози на пътници и товари на територията на Република България от 5 на 10 години. Предвижда се и облекчаване на процедурата за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. Увеличаването на срока, за който се издават лицензите, ще доведе до намаляване на свързаните с тях административни процедури, както и до намаляване на таксите за извършване на транспортните услуги.


Друго изменение има за цел въвеждането на основание за прилагане на принудителна административна мярка временно спиране на дейността на превозвач, който е престанал да отговаря на условията за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари. Това се налага, за да се осигури прилагането на европейска директива за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач.


Предвидено е и въвеждането на основание за прилагане на принудителна административна мярка - временно спиране на дейността на превозвач, който е престанал да отговаря на условията за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във