Параграф22 Daily

§22 Новини

Депутатите разшириха правомощията на разузнаването

Народното събрание прие окончателно законодателни промени, с които се разширяват правомощията на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР). Предвижда се разузнаването да следи за „хибридните атаки и асиметричните рискове и заплахи“, както и да организира „собствени комуникации за разузнавателни цели и за обмен на информация със свой структури“.

С преходни разпоредби в новите текстове се дава възможност на агентите на ДАНС да установяват самоличност на лица, спрямо които се предприемат конкретни действия по закон. Досега това можеха да правят единствено органите на МВР.

Парламентът гласува още създаването на специално междуведомствено контратерористично звено, в което да участват органи и структури на Прокуратурата, МВР, ДАНС, разузнаването, служба „Военна информация“ при Министерство на отбраната, както и Агенция „Митници. За неговата работа ще бъдат отпуснати 1 500 000  лева, решиха народните представители.

С новото звено ще се попълни липсващият компонент в националната система за противодействие на тероризма, като се гарантира бързина по отношение на лица, за които е придобита информация, че извършват или подготвят терористични престъпления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във