Параграф22 Daily

§22 Новини

Десислав Начков e новият окръжен прокурор на Враца

Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за“, 3 „против“ и 4 „въздържали се“ избра Десислав Начков за административен ръководител- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца. Другите двама кандидати получиха съответно: Емил Петров, прокурор в Районна прокуратура - Враца - 5 гласа „за“, 7 „против“ и 8 „въздържали се“ и Веселин Вътов- прокурор в Окръжна прокуратура – Враца - 0 гласа „за“, 11 „против“ и 9 „въздържали се“.
Прокурор Начков има над 18 години юридически стаж изцяло в системата на прокуратурата. Бил е заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Враца и прокурор в Окръжна прокуратура – Враца. Доктор е по наказателно право, автор на редица монографии и публикации в областта на наказателното право.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Начков очертава следните основни приоритети: оптимизиране на натовареността и прилагането на случайния принцип за разпределение на делата; въвеждане на специализация по материя; повишаване качеството на прокурорските актове; подобряване срочността на разследване и прокурорско произнасяне; оптимално използване капацитета на следствения отдел; подобряване на комуникацията със съда, разследващите органи и гражданите, адекватно прилагане на системата от поощрения и наказания. Ще се въведе ротационен принцип при определяне на прокурорите, извършващи контролно-ревизионна дейност спрямо районните прокуратури, внедряване на електронен документооборот, създаване на електронни регистри на делата.
Членовете на ВСС Ясен Тодоров, Румен Боев и Елка Атанасова зададоха въпроси към кандидата, свързани с причините за ниската натовареност на Окръжна прокуратура – Враца, мерките за подобряване на микроклимата и контрола върху работата на районните прокуратури.

Кандидатурата на прокурор Начков бе подкрепена от Румен Боев с оглед демонстрираната висока ерудиция и искрените отговори на въпросите, свързани с решаване на основните проблеми в дейността на окръжната прокуратура, подробно засегнати в изготвената от него концепция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във