Параграф22 Daily

§22 Новини

Дете от интернат осъди България за 6 000 евро

Дете, затворено в интернат в продължение на 3 години, без възможност да обжалва тази мярка, осъди България в Страсбург за 6000 евро. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие, че е нарушено правото на всеки лишаването му от свобода да бъде контролирано от съд. Момчето е било в интерната от 2011 до 2015 г., когато изтича максималният срок за настаняване в такава институция.

Според Българския хелзинкски комитет (БХК), който представлява детето в Страсбург, делото в ЕСПЧ  се отнася до съдебния контрол след настаняването на 11-годишно дете в социално-педагогически интернат (СПИ), както и ролята на системата от институции за борба с противообществените прояви за ресоциализация, социална интеграция и поддържане на контакт със семейството на настанените. Т

Детето е било обект на системно насилие както в своето семейство, така и в няколко от институциите, в които е било настанявано, като и самото то е упражнявало насилие. Според Страсбург основната мотивация на българските власти е била да накажат детето за поведението му, счетено за девиантно. Момчето е настанено в интернат, без да са положени реални усилия за намиране на по-малко ограничителни мерки. През трите години на пребиваване на детето в интерната нито един от компетентните органи не се е ангажирал да проучи дали условията за настаняване са били от полза за него, дали са били подходящи за възстановяване на връзките между него и майка му и дали са му осигурили перспектива за реинтеграция в семейството му.

Освен шестте хиляди евро за неимуществени вреди България е осъдена да плати и 2451 евро за разноски по делото.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във