Параграф22 Daily

§22 Новини

Дирекция „Миграция“ направи годишен анализ на дейността си през изминалата година

Отчет–анализ проведе Дирекция „Миграция“ към МВР. Обсъдени бяха постигнатите през изминалия период резултати по основните направления на дейност, свързани с противодействие на незаконната и управление на законната миграция. Акцент беше поставен върху предприетите мерки за повишаване на ефективността по изпълнение на процедурите по връщане в страна на произход на незаконно пребиваващи чужденци. През отчетния период са върнати 75 % от чужденците, настанени в центровете от затворен тип към дирекцията и подлежащи на връщане.

Отчетени бяха добри резултати при осъществяването на контрол по пребиваването на чужденци във вътрешността на страната, чрез извършване на регулярни полицейски операции и проверки на места, със завишена концентрация на чужденци от „рисков профил“. Във връзка с приетите през последните години законодателни промени в Закона за чужденците, свързани с намаляване на административната тежест спрямо определени категории чужденци, беше посочено повишаване на интереса от страна на граждани на трети страни – висококвалифицирани работници, към получаване на разрешения за пребиваване в страната.

Увеличение се наблюдава и в издадените разрешения тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“. Анализът показва и увеличение на издадените удостоверения за продължително пребиваване на граждани на Великобритания с оглед на оттеглянето на Обединеното Кралство от ЕС. Дирекцията отчита и добри резултати в усвояване на европейските средства - през годината успешно са реализирани комплекс от дейности, финансирани от Националната програма по ФУМИ и Механизма за спешна помощ по ФУМИ, насочени към изпълнение на процедурите по принудително връщане на граждани на трети страни, подобряване на условията за настаняване на чужденци и задоволяване на специфичните им потребности, при зачитане на техните специфични нужди.

Зам.- главният секретар на МВР гл.комисар Георги Арабаджиев поздрави ръководството на дирекция „Миграция“ за доброто изпълнение на дейностите по управление на законната миграция и противодействие на незаконната. Той отбеляза, че професионалното обучение на служителите и повишаването на тяхната компетентност трябва да е водещ приоритет пред дирекцията и през настоящата година.

На отчет-анализа на дирекцията присъстваха началникът на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи Михаил Златанов, директорът на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ ст. комисар Валентин Костов, зам.-председателят на ДАБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във