Параграф22 Daily

§22 Новини

Дирекция „Отбранителна аквизиция” в МО ще е национален орган за кодификацията

Правителството определи дирекция „Отбранителна аквизиция” в МО за национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната и по-специално по отношение на процедурата по въвеждането на стандартизационните споразумения на НАТО в областта на кодификацията на отбранителните продукти. Това стана с промяна в ПМС 11/1999 г.

С промените се цели хармонизиране на текстовете на постановлението с разпоредбите на променения Устройствения правилник на Министерството на отбраната, влязъл в сила в средата на годината.

Направени бяха промени и в Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната. Целта е да се приведе документът в съответствие с измененията в устройствените правилници на МО и на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

Функциите по наредбата, изпълнявани от Централното военно окръжие по силата на отмененото ПМС 135/2011, се възлагат на изпълнителната агенция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във