Параграф22 Daily

§22 Новини

Директорът на НИП подаде заявление за втори мандат без конкурс

Сегашният директор на Националния институт на правосъдието (НИП) Миглена Тачева, позовавайки се на променените по нейно предложение Правила за провеждане на избор на директор на НИП, в които вече има Раздел ІV „Преизбиране за втори мандат“, на 17.03.2021 г. подаде заявление, с което декларира съгласието си за участие в процедурата за избор на директор на НИП за още един мандат. Документът е придружен с отчет за дейността за мандата 2016 – 2021 г. По този начин реално се избягва конкурсната процедура за избор на директор на НИП, която според Правилника за организацията на дейността на Института трябва да се проведе при спазване на принципите на прозрачност, публичност и равен достъп. Именно в такава публична процедура, която сега обаче няма да бъде проведена, бе избран директорът през 2016 г., съобщават от ВКС

Според изменените правила при получена оценка най-малко „добра“ за постигнатите резултати от настоящия директор за срока на мандата му Управителният съвет може да вземе решение за преизбирането му за още един мандат и не се провежда същинската публична процедура за избор.

В деня на подаване на заявлението директорът на НИП предложи да бъде свикано заседание на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието на 29.03.2021 г., като в дневния ред бъде включена точката „Избор на директор на НИП за втори мандат по заявление вх. № РД-06-2/17.03.2021 г. от Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието за преизбиране“ с подточки „Отчет за дейността на Миглена Тачева – директор на НИП и оценяване на постигнатите резултати за мандат 2016 – 2021 г.“ и „Решение за избор на директор на НИП“.

Поради невъзможност да участва в заседание на Управителния съвет на НИП на 29.03.2021 г. председателят на Върховния касационен съд, който е и председател на Управителния съвет на НИП, изпрати до директора на НИП предложение заседанието да бъде свикано за 05.04.2021 г. – само една седмица след посочената от директора на НИП дата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във