Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт потвърди наложеното със Заповед № 8/04.01.2019 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.

Наказанието е наложено за допуснато нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ – забавяне на производството на наказателно дело от общ характер по описа на Окръжен съд – Стара Загора, поради неспазване на сроковете за изготвяне на мотивите към постановената по него присъда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във