Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка срещу Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Рая Петкова Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград. Решението е във връзка с предложение от и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Разград, за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Йончева, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 4 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Боян Новански - председател и докладчик, и членове Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във