Параграф22 Weekly

§22 Новини

Дисциплинарката на ВСС набира обороти

Приключи заседанието на Висшия съдебен съвет. По дисциплинарно дело срещу съдия Емилиян Лаков от Софийски районен съд от 2013 година Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание "забележка".


По дисциплинарно дело от 2013 година по отношение на дисциплинарно производство срещу следовател Христо Илиев ВСС наложи дисциплинарно наказание "порицание".


По предложение на административен ръководите на Районен съд - Велики Преслав ВСС образува дисциплинарно производство спрямо съдия Стоян Монов от същия съд и избра дисциплинарен състав - Магдалена Лазарова, Незабравка Стоева и Юлиана Колева.


По предложение на Инспектората към ВСС беше образувано дисциплинарно производство спрямо Георги Христов, председател на Районен съд Ловеч и беше избран дисциплинарен състав - Елка Атанасова, Румен Боев и Милка Итова.


Висшият съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство и по отношение на съдия Петър Стоянов от Военен съд-София във връзка със срещата му с Марио Николов, подсъдим по делото САПАРД. Дисциплинарния състав се състои от Галина Карагьозова, Светла Петкова, Ясен Тодоров.


Производството е по предложение на 7 членове на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във