Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарни производства на двама съдии от Административен съд – София град

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Миглена Велимирова Недева – съдия в Административен съд – София-град и избра чрез жребий дисциплинарен състав: Олга Керелска и Севдалин Мавров – членове, и Стефан Гроздев – председател и докладчик.

На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Боряна Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд – София-град и избра чрез жребий дисциплинарен състав: Вероника Имова и Боян Магдалинчев – членове, и Цветинка Пашкунова – председател и докладчик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във