Параграф22 Daily

§22 Новини

ДКХ обновява списъка на интернет страниците за хазарт

Държавната комосия по хазарта обнови списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта. Комисията изключи от забранителния списък, поради това че са преустановили нарушението и са изпълнили разпоредбите на Закона за Хазарта bet7days.com; partypoker.com и tobet.com.


На свое заседание ДКХ утвърди списък с лаборатории в Република България и в другите държави-членки на Европейския съюз, в страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство и в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във