Параграф22 Daily

§22 Новини

Днес Конституционният съд не допусна искане на ВАдС по Закона за хазарта

Днес Конституционният съд с определение по конституционно дело № 8/2020 г. отклони като недопустимо искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта и на § 9 и § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн. ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2020 г., в сила от 22 февруари 2020 г.) и прекрати производството по делото.

Определението е прието единодушно с 11 гласа. В заседанието на съда днес са участвали всички съдии без Георги Ангелов.

След измененията лицензите на действащите оператори бяха отнети, а те бяха задължени да изплатят печалбите, въпреки че продажбата на билетчета беше преустановена. Хората обаче още не си получили обещаните награди, тъй като свързаната с разследвания от прокуратурата бизнесмен Васил Божков „Ню геймс“, която организираше Национална лотария, поиска да бъде обявена в несъстоятелност. Така през май адвокатурата оспори в КС разпоредбите, с които беше въведена забрана друг освен Българският спортен тотализатор да организира лотарийни игри.

Днес обаче КС обяви, че няма да разгледа искането ѝ и прекрати делото. Мотивът за това е ограничената от самата Конституция компетентност на ВАдС да сезира КС. Той може да го прави само за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. Според КС, са засегнати само права на юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във