Параграф22 Daily

§22 Новини

Дни за действие срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация, координирани от Европол

Служители на сектор „Трафик на хора“ при ГДБОП – МВР, съвместно с представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, извършиха проверки на фирми и лица с рисков профил, като съгласно плана за провеждането на операцията действията обхванаха територията на София и на граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. Активно участие в действията взеха служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“  с оглед непрекъснатия обмен на оперативна информация и координацията с останалите участващи държави.

Близо 250 души с рисков по отношение трафика на хора профил, излизащи от страната с цел работа в чужбина, бяха проверени в рамките на дните за съвместни действия. По време на проведените беседи с уязвими групи, търсещи възможности в държави членки на Европейския съюз, им бяха разяснени правата като работници на територията на други страни в ЕС, както и посочени институциите, към които да се обърнат при съмнение, че са станали жертва на трафик с цел принудителен труд.  Служители на сектор „Трафик на хора“ при ГДБОП – МВР и инспектори от ИАГИТ извършиха идентични проверки на рискови по този показател фирми на територията на столицата. В хода им са проведени множество беседи с оглед установяване на индикации за извършвана престъпна дейност.

Освен България в „Широкомащабни съвместни дни за действие срещу трафика с цел трудова експлоатация“, както и в действията, насочени срещу експлоатацията в селскостопанския сектор, взеха участие общо 20 европейски държави - Австрия, Белгия, Португалия, Хърватия, Кипър, Дания, Франция, Германия, Италия, Малта, Полша, Литва, Холандия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство. Експерти по трафика на хора от правоприлагащите структури на тези държави, както и представители на други ангажирани с престъплението институции (инспектори по труда, социални работници, представители на общини, НПО и др.) обединиха усилията си с цел идентифициране на потенциални жертви на престъплението.

В рамките на действията на територията на Европейския съюз са проверени близо 33 741 лица, 12 274 превозни средства и 3145 локации (сред които фирми, селскостопански масиви, имоти – частна собственост, търговски обекти, козметични студия, аерогари и гранични контролно-пропускателни пунктове и др.). Идентифицирани са над 700 потенциални жертви и над 200 вероятни извършители на трафик. Във връзка с това са стартирани 606 нови разследвания, свързани с трафик на хора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във