Параграф22 Daily

§22 Новини

До 1 млн. лв. глоба за юридически лица, получили неимуществена облага от престъпление

На юридически лица да се налага имуществената санкция до 1 млн. лв., ако са получили неимуществена облага в резултат на извършено престъпление от техен  управител, представляващ, член на контролен или надзорен орган, работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа. Това предлага Министерството на правосъдието в проект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Според измененията същото наказание се предвижда и когато размерът на имуществената облага не може да се установи.В момента законът предвижда санкция до 1 млн. лева, само когато облагата от престъплението е имуществена. При неимуществена глобата е от 5000 до 100 000 лв, твърди "Правен свят".

Това е втори опит на министерството да бъде прието изменение на ЗАНН. През октомври 2013 г. проект в тази насока беше одобрен от Министерския съвет и беше внесен в 42-ото Народното събрание, но то не го прие до края на мандата си. В този първоначален проект глобата за юридическо лице придобило неимуществена облага от престъпление бе 500 000 лв. "В последствие обаче са взети предвид и критични становища на ЕК в посока на необходимостта от заличаване на разграничението в размера на санкцията, в зависимост от това дали придобитата за юридическото лице облага е от имуществен или неимуществен характер (запитване на Европейската комисия (EU Pilot 5642/13/JUST), свързано с въвеждането на Директива 2008/99/ЕО за защита на околната среда чрез мерки на наказателното право, във връзка с което има и стартирала процедура)", обясниха от Министерството на правосъдието. Според ведомството проектът, който днес бе публикуван за обществено обсъждане на сайта му, е усъвършенстван вариант на предишните предложения за изменения. Освен, че се увеличава санкцията при неимуществена облага от престъпление, с проекта се разширява и кръгът от престъпления, за които може да се налага имуществена санкция на юридическите лица.

Те ще бъдат глобявани при представяне на неверни сведения за получаване на кредит -  чл. 248а, ал. 1 от НК. Както при представяне на неверни сведения или затаяване на такива, за да се получат средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава - по чл. 248а, ал. 2 от НК. Юридическите лица са заплашени от глоба и ако получат облага от отпускането на кредит или финансиране на лица, представили неверни сведения (по чл. 248а, ал. 4 от НК) или от избягването на данъчни задължения в големи размери чрез сделка с търговско предприятие (по чл. 255а от НК), както и от общото престъпление по служба (по чл. 282 от НК).

От министерството обясниха, че целта на измененията е да бъдат изпълнени препоръки от доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Първата е да има ясни правила за компетентния съд по делата срещу юридическите лица. В тази връзка в проекта е записано, че това е окръжният съд по седалището на юридическото лице. Друга препоръка е да има възможност да се образува производство срещу юридическото лице, независимо от основанието, поради което производството срещу физическото лице – извършител на престъплението, е прекратено или не може да се образува, или не може да продължи. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие препоръчва да бъде увеличен максималният размер на санкцията за юридически лица, когато облагат за тях е от неимуществен характер. В доклада се настоява и в закона да бъде предвидена възможност държавата да конфискува преките и непреките облаги, придобити от престъпления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във