Параграф22 Daily

§22 Новини

До 14 дни ще изберем нов главен съдебен инспектор

До 14 дни парламентът ще избере нов главен съдебен инспектор. С това обещание на председателя на правната комисия Данаил Кирилов завърши двучасовото изслушване на двете кандидатки за поста - Вера Чочкова от Софийския градски съд и председателката на Административен съд-Хасково Теодора Точкова, пише "Правен свят".

Двете съдийки за втори път изложиха концепциите си за управление на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) пред правната комисия. Преди близо година депутатите ги изслушаха, но кандидатурите им за поста така и не бяха гласувани от пленарната зала до разпускането на предишното Народно събрание.

Изслушването им днес започна с леко чудене кой да ги представи, тъй като и зад Точкова, и зад Чочкова застанаха депутати от всички парламентарни групи. Затова двете кандидатки, с леко запъване при произнасянето на близките им по звучене имена, бяха представени от Данаил Кирилов, който изчете данните от професионалните им биографии. И след като съобщи, че за съдийките няма постъпили становища и въпроси, им даде думата, за да представят вижданията си за управлението на инспектората.

Първа започна Вера Чочкова. "Вярвам, че ИВСС има потенциала да възстанови ерозиралия авторитет на съдебната система. Проблемните области вече са идентифицирани - случайното разпределение на дела, натовареността, срочността при разглеждането на делата и липсата на критерии, по които да се оценяват тежестта и сложността на делата. С качествена промяна на концепцията за дейността му инспекторатът би могъл да се превърне в стратегически инструмент за справяне с тези системни проблеми на правосъдието", започна тя.

Чочкова посочи, че трябва да бъде създадена нова методика за инспекционната работа на ИВСС. Тя предложи създаването на единен формуляр по образец на атестационния. "Общата му част ще се обхваща моментът от постъпването на едно дело в органа до образуването, разпределението, съхранението му. Това би показало какви са недостатъците в работата на звеното и ще изведе положителните и отрицателните практики. Ще преустанови практиката на инспектората всеки акт да е сам за себе си. В специалната част ще се засяга работата на конкретните магистрати", каза тя. Чочкова посочи, че с реален анализ на влезлите в сила актове на един магистрат ще може да се изгради представа за работата му. Така магистратите ще получат справедлива оценка за труда си, ще трябва да се създаде и традиция за поощряването им", заяви тя.

За пореден път съдия Чочкова заяви, че работата на един магистрат не може да се преценява само според срочността и се спря на различната натовареност в системата. "Качественото правораздаване не е само срочно, иначе магистратите се превръщат в чиновници, а качеството остава на заден план", каза тя.

Основен акцент в концепцията ѝ беше голямата нужда от засилване на аналитичната функция на ИВСС. "Отсъства какъвто и да е опит за анализ на дисциплинарната практика. Странно ми е как може да се търси дисциплинарна отговорност без да са зададени правилата. Това освен, че води до непредвидимост, води и до хаос и несигурност и влияе върху независимостта на магистратите", заяви Чочкова. Тя посочи, че в момента ИВСС въобще не прави контролни проверки, които да проследяват дали препоръките му се отстраняват. "Така се обезсмисля изцяло дисциплиниращата функция на инспектората. За да не са отчетите му така скучни, той можеше например да направи характеристика на съдебните райони", каза тя. Чочкова похвали единствено звеното му, което се произнася по исканията за обезщетения за забавено правосъдие и критикува сайта на институцията, в който няма почти никаква информация.

Съдия Теодора Точкова започна изложението си с това, че според нея оздравителните процеси в съдебната система вече са започнали и дават резултати. "Инспекторатът може да помогне на ВСС, за да управлява по-добре съдебната власт. Той трябва да продължи да бъде коректив и най-вече трябва да анализира събраната информация при проверките. Друга негова важна задача е активно да съдейства на ВСС в процеса по атестиране и при назначенията на административни ръководители. Инспекторатът трябва и да изгради капацитет, чрез който да противодейства на корупционните практики в системата", заяви тя.

Точкова също посочи, че е наложително да се разработи цялостна система от ясни критерии и показатели за извършване на инспекционната дейност. Липсва правна основа на аналитичната дейност на ИВСС, той няма и обособено звено с такива функции, каза тя. Според Точкова в момента не е ясно какви стратегически цели си поставя органът с дадена проверка и въобще как решава кой ще бъде проверен. "Единственият мотив е, че се отива някъде, защото там още не е правена проверка", заяви тя. Според нея трябва да се инспектират преимуществено органи, оценени като високо рискови - последните инстанции, високонатоварените или тези в малки градове, където работят един-двама магистрати. Точкова също заяви, че ИВСС трябва да следи дали се изпълняват препоръките му и дали някъде не се надуват изкуствено бройки и се имитира натовареност.

Тя се спря и на проблема със случайното разпределение на делата. "Преди въвеждането на централизирана система, тя трябва да бъде сертифицирана и да бъде проверена от акредитирана фирма и да се извършат тестове за надеждност, за да убедят обществото, че не подлежи на манипулиране", каза Точкова. Тя обясни, че инспекторатът може да проверява архивира ли се информацията от случайното разпределение, налице ли са данните и защо програмата не се използва, съобразно правилата.

"ИВСС трябва да проверява сроковете за администриране и да обръща внимание на онези, които рязко се отличават от общоприетите, да обръща внимание на липсата на мотиви, на онези способи за доказване, които ги няма в закона - всичко това трябва да послужи за сериозна проверка. Като контролира делата с по-висок интерес, инспекторатът би могъл да способства за ограничаване на корупционните практики", посочи съдийката.

Още първият въпрос, който депутатите зададоха на кандидатките за главен съдебен инспектор, нямаше нищо общо с бъдещата им дейност. Филип Попов от БСП ги попита какво мислят за разделянето на ВСС на две колегии. Колегата му от ГЕРБ Димитър Лазаров му обърна внимание, че темата въобще не е от компетентността на шефа на ИВСС.

Самият Лазаров попита доколко дейността на ИВСС се застъпва с тази на атестационните комисии. И двете кандидатки заявиха, че комисиите се опират на данните, събрани от проверките на инспектората и когато те не са достатъчно подробни, това създава проблеми.

Димитър Делчев от Реформаторския блок попита Чочкова дали "смелите ѝ идеи могат да се осъществят с настоящото финансиране и подготовка на кадрите в ИВСС. Нямам съмнение за професионализма на действащите инспектори и експерти и няма никакъв проблем моята концепция да се реализира в наличния състав. А що се отнася до бюджета, осъществяването на идеите ми не се нуждае от кой знае какъв бюджет, с изключение на функционалността на сайта на ИВСС. Важна е мотивацията, да бъде мобилизиран целият потенциал на инспектората", заяви съдийката. Конкурентката ѝ Точкова трябваше да отговори дали намира проверките на ИВСС за формални. Тя посочи, че критиките ѝ са насочени по-скоро към липсата на анализ на събраната информация. И двете кандидатки коментираха идеите за създаване нов орган за интегритет на магистратите като посочиха, че неговите функции не се припокриват с тези на инспектората.

На финала Данаил Кирилов обяви, че правната комисия ще предложи на пленарната зала два проекта за решение – един, с който за главен инспектор е избрана Вера Чочкова и втори, с които поста получава Теодора Точкова. Комисията гласува единодушно това предложение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във