Параграф22 Daily

§22 Новини

Добричкият окръжен съд даде пречиствателната станция на “Албена” АД

"Албена" АД , а не община Балчик е собственик на пречиствателна станция “Албена” (земя, сгради и съоръжения). Това реши Добричкият окръжен съд във връзка с гражданско дело от 2017 г. Магистратите приеха, че туристическото дружество е правоприемник на някогашното държавно "Албена" ЕАД  по силата на договори за приватизационна продажба на акции от 17.11.1997 г. и от 24.06.1998 г. Така то е станало собственик и на спорния имот. Недвижимата собственост представлява поземлен имот с площ от 30,809 дка  с построената върху него пречиствателна станция със застроена площ от 22,500 дка, включваща административна сграда с лаборатория, две технологични линии за пречистване на отпадни води и други съоръжения.

51 025 лв. са разноските по делото, които Община Балчик е осъдена да плати на „Албена“ АД. Решението е обжалвано пред Апелативен съд - Варна.

Оператор на съоръжението е ВиК - Добрич и независимо от собствеността ние оставаме експлоатационното дружество, коментира главният инженер на областното ВиК Павел Павлов. Само с решение на Министерски съвет може да се отнеме лиценза и да се даде на друг оператор, добави той.

Пречистващото съоръжение обхваща канализационните води основно на курорта Албена, както и на Кранево и Оброчище. За модернизацията на съоръжението, отвеждащия колектор и изграждането на дълбоководно заустване е изготвен проект на стойност 19 млн. лв. Проектът следва да бъде подаден от поканения бенефициент ВиК Добрич до 23.04.2019 г. за финансиране по ОП "Околна среда 2014-2020". Изпълнението на дейностите по проекта трябва да завърши до 2022 г., обясни зам.-кметът по устройство на територията в Община Балчик Димитрин Димитров.

Той изрази опасения, че при смяна на собствеността от общинска в частна биха се загубили европейските средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във